Sumokėto pajamų mokesčio dalies skyrimas paramos gavėjams ar politinėms partijoms

2017 m. kovo 13 d. buvo priimtas finansų ministro įsakymas Nr. 1K-99, kuriuo pakeistas Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046 (toliau – Aprašas). Pakeitimai įsigaliojo 2017 m. kovo 17 d. 2017 m. kovo 24 d. VMI išplatino kovo 23 d. parengtą pranešimą Nr. (18.18-31-1E)RM-8501 „Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nurodytame rašte VMI apibendrina atliktus Aprašo pakeitimus:

  • Atsižvelgiant į tai, kad iki 2 procentų pajamų mokesčio dalies gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą nuo 2017 m. gali būti ne tik paramos gavėjo statusą turintys Lietuvos vienetai, bet ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tvarkomoje informacinėje sistemoje paramos gavėjais įregistruoti meno kūrėjai, Aprašo 1.1 papunkčio sąvoka „Lietuvos vienetai“ pakeista į „paramos gavėjų“ sąvoką;
  • Nustatyta, kad parama politinei partijai nepervedama, jeigu „politinė partija gyventojo prašymo pateikimo metu metų, einančių po ataskaitinių metų, gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną neatitinka Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas) 34 straipsnyje nustatytų reikalavimų (politinė partija turi būti įregistruota Juridinių asmenų registre, turėti pakankamą skaičių narių ir jai negali būti pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra).

VMI taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad dėl šio pakeitimo sąlygos, kurioms esant, parama politinei partijai neturi būti pervedama, nesikeičia, nes šios sąlygos yra nurodytos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 4 dalyje. Parama (paskirta iki 1 procento pajamų mokesčio dalis) ir toliau nebus pervedama politinei partijai, neatitinkančiai įstatymų reikalavimų dėl politinės partijos narių skaičiaus ir / arba kuriai pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra.