Tabako ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių rūšių kodų pakeitimai

VMI viršininkas 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. VA-4 dar kartą pakeitė Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių rūšių kodus, patvirtintus 2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 193. Šie kodai ir vėl buvo išdėstyti nauja redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-14.

Paskutinis minėtų banderolių rūšių kodų pakeitimas buvo atliktas VMI viršininko 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-190. Tuomet buvo pakeisti cigaretėms, cigarams, cigarilėms ir rūkomajam tabakui nustatyti kodai, visuose juose skaičių 5 pakeičiant skaičiumi 6.

Visus pakeitimus ir naujausią kodų sąrašo redakciją galite rasti lentelėje, esančioje žemiau:

 

Banderolės kodas

Ženklintinos produkcijos aprašymas

Pakeitimai atlikti

6T20

Cigaretės, supakuotos pakeliuose po 20 vnt. (karpomos banderolės)

įsakymu Nr. VA-190

6T40

Cigaretės, supakuotos pakeliuose po 40 vnt. (karpomos banderolės)

įsakymu Nr. VA-190

5T20S

Cigaretės, supakuotos pakeliuose po 20 vnt. (iškertamos banderolės)

nekeistas

61V (73,7X13)

(anksčiau buvo 51V)

Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, kurių faktinė alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 22 proc.

įsakymu Nr. VA-4

61A (73,7X13)

(anksčiau buvo 51A)

Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, kurių faktinė alkoholio koncentracija didesnė kaip 22 proc.

įsakymu Nr. VA-4

62V (20X20)

(anksčiau buvo 52V)

Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, kurių faktinė alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 22 proc.

įsakymu Nr. VA-4

62A (20X20)

(anksčiau buvo 52A)

Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, kurių faktinė alkoholio koncentracija didesnė kaip 22 proc.

įsakymu Nr. VA-4

6C3

Cigarai, cigarilės, rūkomasis tabakas (banderolės be klijų)

įsakymu Nr. VA-190

6C4

Cigarai, cigarilės, rūkomasis tabakas (banderolės su klijais)

įsakymu Nr. VA-190