Tarpusavio skolinimosi platformos operatoriaus teikiamų paslaugų apmokestinimas PVM

2016 m. gruodžio 7 d. VMI išplatino raštą Nr. (18.3-31.2)RM-34338, kuriuo teikia paaiškinimus dėl tarpusavio skolinimosi platformos operatoriaus teikiamų paslaugų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnio 1 dalis nustato, kad PVM neapmokestinamas paskolų teikimas, tarpininkavimo paslaugos dėl paskolos suteikimo, taip pat suteiktos paskolos priežiūra, jeigu ją vykdo tą paskolą suteikęs apmokestinamasis asmuo. Apibendrintame šios nuostatos komentare VMI pateikia tarpininkavimo paslaugų sampratą: „Tarpininkavimo paslaugomis laikomos paslaugos, kurių tikslas yra padaryti viską, kas būtina, kad dvi šalys sudarytų paskolos suteikimo sutartį (t. y. kai paslaugą teikiantis asmuo analizuoja kliento turtinę padėtį, jo finansinius poreikius, derasi dėl paskolos sąlygų, rengia sutarties pasiūlymą, atlygį (komisinius) gauna su sąlyga, kad jo surasti klientai pasirašys paskolos sutartį ir pan.).“

Savo išplatintame rašte VMI informuoja, kad paskolos per skolinimosi platformą teikimo atveju paskolų davėjas siūlo paskolos suteikimo sąlygas, prisiima visą riziką, susijusią su paskolos negrąžinimu ar išankstiniu grąžinimu. Todėl darytina išvada, kad tikrasis paskolos teikėjas yra paskolų davėjas, kad jis savo vardu suteikia paskolą paskolų gavėjui, o operatorius yra tik tarpininkas tarp paskolos davėjo ir paskolos gavėjo, t. y. jis už atlygį (kurį jam įprastai moka paskolos gavėjas) tik „suveda“ paskolos teikėją ir paskolos gavėją. Tokiame paskolos teikimo sandoryje PVM tikslais laikoma, kad operatorius veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas, t. y. veikia paskolos gavėjo vardu ir sąskaita.

Vykdydamas šią veiklą, operatorius ne tik administruoja tarpusavio skolinimo platformą, tačiau imasi aktyvių veiksmų, kad būtų suteikta paskola (pavyzdžiui, atlieka paskolos gavėjų mokumo vertinimą, paruošia preliminarų pasiūlymą dėl paskolos ir pateikia jį potencialiam paskolos gavėjui ir kt.). Atlygį už šias operatoriaus teikiamas paslaugas įprastai moka paskolos gavėjas, o šio atlygio dydis iš esmės priklauso nuo sudarytų paskolų apimčių bei grąžintų paskolų įmokų sumų. Tokiu atveju galima teigti, kad pagrindinis operatoriaus vykdomos veiklos tikslas – surasti kuo daugiau asmenų, besiskolinančių per tarpusavio skolinimo platformą. Tokios paslaugos PVM tikslais laikomos tarpininkavimo dėl paskolos suteikimo paslaugomis, kurios, vadovaujantis aukščiau minėtomis PVM įstatymo 28 straipsnio 1 dalies nuostatomis, PVM neapmokestinamos.