Teismų praktika. Nedarbo socialinio draudimo išmokos permoka

Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1479-560/2016

 Faktinės bylos aplinkybės

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius (toliau – VSDF) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo (buvusio darbdavio) 1 127,58 Eur atsakovo buvusiam darbuotojui išmokėtą nedarbo socialinio draudimo išmokos permoką.

Atsakovas pateikė VSDFV elektroninį pranešimą apie buvusio darbuotojo socialinio draudimo pabaigą. VSDFV šiuos duomenis įrašė į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą. VSDFV sprendimu buvusiam darbuotojui paskyrė 188,25 Eur dydžio per mėnesį nedarbo socialinio draudimo išmoką už laikotarpį nuo 2014-08-20 iki 2015-02-19. Atsakovas vėliau pateikė VSDFV elektroninį prašymą dėl ankstesnio pranešimo duomenų tikslinimo, kuriame nurodė duomenų tikslinimo priežastį – Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą. Vykdydamas teismo sprendimą, kuriuo teismas pripažino negaliojančiu bei panaikino atsakovo direktoriaus įsakymą dėl buvusio darbuotojo atleidimo ir grąžino buvusį darbuotoją į darbą, atsakovas prašė pašalinti registre apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigos 2014-08-11 duomenis. VSDFV nusprendė registro duomenų bazėje pašalinti apdraustojo duomenis apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą, valstybinio socialinio draudimo pabaigos laikotarpiu priskaičiuotas 435,82 Eur draudžiamąsias pajamas ir 174,24 Eur socialinio draudimo įmokas. Ieškovas nustatė, kad buvo padaryta 1 127,58 Eur nedarbo socialinio draudimo išmokos permoka už laikotarpį nuo 2014-08-20 iki 2015-01-31. Atsakovas nesutinka su ieškiniu ir teigia, kad permoka turėtų būti išieškota iš buvusio darbuotojo. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino.

Teismo išaiškinimas

Vilniaus apygardos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo išaiškinimu, kuriame nurodyta, kad atsakovas, atleisdamas iš darbo darbuotoją ir pažeisdamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytas atleidimo iš darbo tvarkos normas, neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos elgtis sąžiningai ir rūpestingai bei taip pat atliko veiksmus, dėl kurių buvęs darbuotojas turėjo kreiptis į Lietuvos darbo biržą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos gavimo, todėl dėl anksčiau paminėtų atsakovo veiksmų jam kyla civilinė atsakomybė.

Teismas konstatavo, kad atsakovo kaltė nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo pripažinta, kad atsakovas neteisėtai atleido trečiąjį asmenį irieškovo patirta žala buvo nulemta atsakovo veiksmų, todėl atsakovo teiginys, kad permoką turėtų grąžinti pats buvęs darbuotojas, yra nepagrįstas.