Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimai

Seimas 2019 m. gruodžio 17 d. priėmė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą Nr. XIII-2697.

2020 m. patvirtintas didesnis VSDF biudžetas tiek pajamoms, tiek ir išlaidoms – 4 894 022 tūkst. eurų pajamų (2019 m. buvo 4 455 495 tūkst. eurų), išlaidų – 4 549 753 tūkst. eurų (buvo 4 043 431 tūkst. eurų).

Pakeistas II grupei priskirtų draudėjų mokamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifas: 0,4 proc. (vietoje 2019 m. buvusio 0,36).

Patvirtintas Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už papildomai iš valstybės biudžeto lėšų mokamų įmokų pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydis – 0,09 procento nuo pervestų įmokų sumos (ne daugiau negu 116 tūkst. eurų) (2019 m. buvo 0,11 proc. ir ne daugiau kaip 107 000 tūkst. eurų).

Įstatymu patvirtintas vidutinis šalies darbo užmokesčio dydis – 1 241,4 euro (2019  m. buvo 1 136,2 euro).

Įstatymu taip pat patvirtinti socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientai ir socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodikliai:

1) pensijų indeksavimo koeficientas – 1,0811;

2) bazinės pensijos indeksavimo koeficientas – 1,0994;

3) bazinės pensijos dydis – 180,95 euro;

4) našlių pensijos bazinį dydis – 26,13 euro;

5) pensijų apskaitos vieneto vertės dydis – 3,81 euro.

Nuoroda į E-TAR