Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo kriterijai

Sveikatos apsaugos ministras 2015 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-200 pakeitė Valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vadovų ir jų pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymo kriterijus, patvirtintus 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-1228. Šiuose kriterijuose įtvirtinta, kad įstaigos darbuotojų darbo užmokestį sudaro: pagrindinis darbo užmokestis (jo pastovioji dalis ir kintamoji dalis); priedai; priemokos; vienkartinės piniginės išmokos. Pakeitimu kriterijai papildyti nauju punktu, nustatančiu, jog jei pareigoms (pvz., vyriausiojo slaugytojo, vyresniojo slaugytojo, slaugytojo konsultanto, slaugos administratoriaus, slaugos koordinatoriaus, slaugos konsultanto ir kt.) eiti yra taikomas reikalavimas turėti magistro kvalifikacinį laipsnį, nepriklausomai nuo to, kad profesijai įgyti yra būtinos bakalauro ar profesinio bakalauro studijos, šiuo atveju yra taikomi II kategorijos pastoviosios dalies koeficientai (II kategorijai priskiriami darbuotojai, kuriems profesijai įgyti būtinos bakalauro ir magistro studijos universitete arba vientisosios 5 metų studijos be medicinos ar odontologijos internatūros).

Taip pat patikslinta, nuo ko priklauso pagrindinio darbo užmokesčio kintamoji dalis, t. y. nuo įstaigos finansinių galimybių ir nuo darbuotojo:

  • darbo sudėtingumo (taip pat papildyta, jog ir nuo atsakomybės);
  • darbo intensyvumo (taip pat papildyta, jog ir nuo darbo krūvio);
  • darbo stažo (sumuojant visose sveikatos priežiūros įstaigose atidirbtus metus, įskaitant ir gydytojo rezidento darbo stažą – nuostata išliko nepakeista).