VMI paaiškina apie administracines baudas

VMI dažniausiai užduodamų klausimų sekcijoje paskelbė paaiškinimus apie baudų už administracinius teisės pažeidimus (ATP) apmokėjimą, įskaitymą, sumokėjimo atidėjimą ir išdėstymą dalimis. Paaiškinimai pateikiami 9 klausimų–atsakymų forma. Pagrindinės nuostatos:

Nuo 2015 m. liepos 1 d. asmuo, padaręs pažeidimą ir esantis Mano VMI vartotoju, prisijungęs prie Mano VMI > Mokesčių mokėtojo kortelė > Administracinės baudos, gali peržiūrėti jam skirtas ATP baudas, jų apmokėjimo terminus ir būklę. Dėl baudų už ATP, paskirtų pagal nurodymą ar nutarimą iki 2015 m. liepos 1 d., dydžio ar nesumokėtos baudos likučio reikia kreiptis į instituciją, paskyrusią baudą.

– Asmuo, padaręs pažeidimą ir esantis Mano VMI vartotoju, ATP baudas gali apmokėti elektroniniu būdu prisijungęs prie Mano VMI > Mokesčių mokėtojo kortelė > Administracinės baudos > paspaudęs aktyvų mygtuką > Mokėti arba pasirinkęs paslaugą Mokėjimo vykdymas. Apmokant baudą iš meniu punkto > Administracinės baudos, pažeidimo identifikacinis kodas (ROIK) į paskirtį įkeliamas automatiškai ir įmoka bus įskaityta baudai už ATP padengti.

Nuo 2016 m. keičiasi mokėjimo pavedimų, atliekamų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinėje bankininkystėje tvarka. Daugiau informacijos rasite čia.

Įmoka baudai už ATP padengti bus įskaityta pagal įrašytą pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK) ar baudos paskyrimo dokumento numerį.

Jeigu mokesčių mokėtojas baudą už ATP, paskirtą pagal administracinį nurodymą, sumokėjo neteisingu įmokos kodu ir nenurodė ROIK arba jei mokesčių mokėtojo baudą už ATP sumokėjo kitas asmuo 1001 įmokos kodu ir mokėjimo paskirtyje suklydo nurodydamas ROIK, tuomet papildomą informaciją apie baudos sumokėjimą, tarp jų ir ROIK, mokesčių mokėtojas gali pateikti (nurodyti) laisvos formos pranešime, prisijungęs prie Mano VMI, arba pranešti bendruoju Mokesčių informacijos telefonu 1882. Laisvos formos prašymai per Mano VMI teikiami iš Pranešimo apie paskirtą baudą kortelės, pridedant susijusį dokumentą. Šiuos veiksmus gali atlikti pats mokėtojo arba VMI darbuotojas, jei mokėtojas atvyksta į VMI.

Jeigu mokėtojas baudą už ATP, paskirtą pagal nutarimą, sumokėjo senu įmokos kodu ir nenurodė ROIK, tuomet jis gali pateikti Prašymą įskaityti mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) teisingu įmokos kodu (forma FR0781).

Jeigu žmona (ar kitas asmuo) mokėjimo pavedime nurodė pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK), tuomet įmoka bus įskaityta automatiškai tam asmeniui, kuriam buvo paskirta bauda.

Jeigu baudą už ATP mokesčių mokėtojas sumokėjo teisingu (1001) įmokos kodu, tačiau mokėjimo paskirtyje nenurodė pažeidimo identifikacinio kodo (ROIK), tuomet, jei mokesčių mokėtojas neturi kitų mokestinių nepriemokų, suėjus mokėjimo terminui, įmoka bus įskaityta baudos už ATP nepriemokai padengti.

– Mokesčių mokėtojas, norėdamas atidėti arba išdėstyti baudos už ATP sumokėjimą, VMI turi pateikti:

  • laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta finansų ministro įsakymo Nr. 268 18 p. nurodyta informacija;
  • Fizinių asmenų anketą apie finansinę mokėtojo būklę (forma FR0283, patvirtinta VMI viršininko 2001-10-03 įsakymu Nr. 236) ir jos duomenis patvirtinančius duomenis.

Prašymas gali būti pateiktas po nutarimo, kuriuo paskirta bauda, priėmimo, bet ne anksčiau kaip prieš 20 d. iki mokėjimo termino, numatyto Administracinių teisės pažeidimų kodekso TPK 313 str. 1 d., pabaigos (bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 d. nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos).

Prašymas ir kiti dokumentai gali būti VMI įteikti tiesiogiai, išsiųsti paštu arba naudojantis Mano VMI paslaugomis.