VMI paaiškina apie būsto nuomos paslaugų apmokestinimą gyventojų pajamų mokesčiu

VMI raštu Nr. RM-12180 paaiškino klausimus dėl gyventojų teikiamų ir įsigyjamų būsto nuomos paslaugų, nuomojant nekilnojamąjį turtą per „Airbnb“ platformą ar Booking.com svetainę, apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu (GPM). Bendrosios nuostatos:

Nuo 2010 m. sausio 1 d. individualiai veiklai nepriskiriama gyventojų vykdoma nekilnojamojo turto nuomos veikla. Todėl, nepriklausomai nuo to, ar nekilnojamasis turtas bus išnuomojamas per „Airbnb“ platformą arba per Booking.com svetainę ar ne, išnuomoti nekilnojamąjį turtą galima šiais būdais:

  • Įsigijus verslo liudijimą veiklai „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma** (įeina į EVRK klases 68.20, 55.20, 55.90)“, iš anksto sumokant fiksuoto dydžio GPM, kurį nustato atskirai kiekviena savivaldybės taryba. Su tokiu verslo liudijimu gyventojas gali nuomoti tik gyventojams ir tik gyvenamosios paskirties patalpas. Galima tiek ilgalaikė, tiek ir trumpalaikė nuoma. Metams pasibaigus, gautas nuomos pajamas privaloma deklaruoti iki kitų metų gegužės 1 d. Šiuo metu nėra ribojama, kiek gyvenamosios paskirties patalpų galima nuomoti su vienu verslo liudijimu. Šis verslo liudijimas nesuteikia teisės teikti apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos). Verslo liudijime privalo būti įrašytas veiklos vykdymo vietos adresas (adresai, nuomojant kelias vietas). Šiuo atveju neprivalo būti išduodami Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitai, tačiau turi būti pildomas Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas.
  • Sumokėti mokesčius nuo gautų nuomos pajamų galima ir kitu būdu, neįsigijus verslo liudijimo, o metams pasibaigus deklaruojant gautas nuomos pajamas Metinėje gyventojų pajamų deklaracijoje, kuri pateikiama iki kitų metų gegužės 1 d., bei apskaičiuojant 15 proc. GPM nuo deklaruotų nuomos pajamų. Kai turtas nuomojamas juridiniams asmenims, mokesčius apskaičiuoja ir sumoka išmoką išmokėjęs juridinis asmuo.

– Kitų mokesčių – privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio draudimo įmokų (VSD) teikiant patalpų nuomos paslaugas (tiek įsigijus verslo liudijimą, tiek metams pasibaigus deklaruojant gautas nuomos pajamas ir nuo jų sumokant 15 proc. GPM) mokėti nereikia, išskyrus, jei gyventojas tais metais nebuvo draustas sveikatos draudimu (toks gyventojas savarankiškai turi mokėti PSD įmokas).

Per „Airbnb“ platformą ar Booking.com svetainę apgyvendinimo paslaugų teikimo ypatumai:

– Gyventojas gali šias paslaugas teikti įsigijęs ne tik Gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą, bet ir verslo liudijimą veiklomsApgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas“ ar „Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas“. Šiuo atveju gyventojas turėtų mokėti PSD ir VSD įmokas.

– Apgyvendinimo paslaugos per „Airbnb“ platformą ar Booking.com svetainę taip pat galėtų būti teikiamos įregistravus individualią veiklą pagal pažymąPoilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla“ (EVRK 55.20) arba „Kita apgyvendinimo veikla“ (EVRK 55.90).

Pajamos, gautos iš vykdomos individualios apgyvendinimo paslaugų teikimo veiklos, yra apmokestinamos 5 proc. GPM. Apskaičiuojant individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų gali būti atimami su individualios veiklos pajamų gavimu ar uždirbimu susiję leidžiami atskaitymai. Individualios veiklos leidžiamais atskaitymais gali būti laikomos ne tik faktiškai patirtos išlaidos, susijusios su individualios veiklos pajamomis, bet ir dokumentais nepagrįstas jų dydis (t. y. 30 proc. visų individualios veiklos pajamų). Ši alternatyvi leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka netaikoma, kai individualios veiklos pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo santykiais susijusio asmens.

– Individualią veiklą vykdantys gyventojai taip pat moka VSD įmokas. Bendras VSD įmokų tarifas – 28,5 proc. (26,3 proc. pagrindinei ir papildomai pensijos dalims ir 2,2 proc. ligos ir motinystės socialiniam draudimui). Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) suma, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (445 x 48 = 21 360 eurų).

– Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla, moka ir PSD. Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai moka 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos ir VSD įmokos, t. y. nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos. 9 proc. dydžio PSD įmokos nuo minimaliosios mėnesinės algos (MMA) mokamos kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos. Nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatyta MMA – 350 eurų, todėl kas mėnesį mokama PSD įmoka yra lygi 31,50 euro (9 proc. x 350 eurų).

PSD įmokų kas mėnesį neprivalo mokėti individualia veikla besiverčiantys asmenys, kurie tuo metu yra dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kt. arba jie yra draudžiami valstybės lėšomis (pensininkai, neįgalūs asmenys ir kt.). Pasibaigus metams, PSD įmokos perskaičiuojamos ir primokamas skirtumas, jeigu individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, didesnė nei 12 MMA.

Apie šių paslaugų apmokestinimo PVM ypatumus skaitykite kitame šio naujienlaiškio skyrelyje, skirtame PVM.

VMI raštu Nr. RM-12180 paaiškino klausimus dėl gyventojų teikiamų ir įsigyjamų būsto nuomos paslaugų, nuomojant nekilnojamąjį turtą per „Airbnb“ platformą ar Booking.com svetainę, apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu (GPM). Bendrosios nuostatos:

Nuo 2010 m. sausio 1 d. individualiai veiklai nepriskiriama gyventojų vykdoma nekilnojamojo turto nuomos veikla. Todėl, nepriklausomai nuo to, ar nekilnojamasis turtas bus išnuomojamas per „Airbnb“ platformą arba per Booking.com svetainę ar ne, išnuomoti nekilnojamąjį turtą galima šiais būdais:

  • Įsigijus verslo liudijimą veiklai „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma** (įeina į EVRK klases 68.20, 55.20, 55.90)“, iš anksto sumokant fiksuoto dydžio GPM, kurį nustato atskirai kiekviena savivaldybės taryba. Su tokiu verslo liudijimu gyventojas gali nuomoti tik gyventojams ir tik gyvenamosios paskirties patalpas. Galima tiek ilgalaikė, tiek ir trumpalaikė nuoma. Metams pasibaigus, gautas nuomos pajamas privaloma deklaruoti iki kitų metų gegužės 1 d. Šiuo metu nėra ribojama, kiek gyvenamosios paskirties patalpų galima nuomoti su vienu verslo liudijimu. Šis verslo liudijimas nesuteikia teisės teikti apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos). Verslo liudijime privalo būti įrašytas veiklos vykdymo vietos adresas (adresai, nuomojant kelias vietas). Šiuo atveju neprivalo būti išduodami Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitai, tačiau turi būti pildomas Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas.
  • Sumokėti mokesčius nuo gautų nuomos pajamų galima ir kitu būdu, neįsigijus verslo liudijimo, o metams pasibaigus deklaruojant gautas nuomos pajamas Metinėje gyventojų pajamų deklaracijoje, kuri pateikiama iki kitų metų gegužės 1 d., bei apskaičiuojant 15 proc. GPM nuo deklaruotų nuomos pajamų. Kai turtas nuomojamas juridiniams asmenims, mokesčius apskaičiuoja ir sumoka išmoką išmokėjęs juridinis asmuo.

– Kitų mokesčių – privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio draudimo įmokų (VSD) teikiant patalpų nuomos paslaugas (tiek įsigijus verslo liudijimą, tiek metams pasibaigus deklaruojant gautas nuomos pajamas ir nuo jų sumokant 15 proc. GPM) mokėti nereikia, išskyrus, jei gyventojas tais metais nebuvo draustas sveikatos draudimu (toks gyventojas savarankiškai turi mokėti PSD įmokas).

Per „Airbnb“ platformą ar Booking.com svetainę apgyvendinimo paslaugų teikimo ypatumai:

– Gyventojas gali šias paslaugas teikti įsigijęs ne tik Gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą, bet ir verslo liudijimą veiklomsApgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas“ ar „Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas“. Šiuo atveju gyventojas turėtų mokėti PSD ir VSD įmokas.

– Apgyvendinimo paslaugos per „Airbnb“ platformą ar Booking.com svetainę taip pat galėtų būti teikiamos įregistravus individualią veiklą pagal pažymąPoilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla“ (EVRK 55.20) arba „Kita apgyvendinimo veikla“ (EVRK 55.90).

Pajamos, gautos iš vykdomos individualios apgyvendinimo paslaugų teikimo veiklos, yra apmokestinamos 5 proc. GPM. Apskaičiuojant individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų gali būti atimami su individualios veiklos pajamų gavimu ar uždirbimu susiję leidžiami atskaitymai. Individualios veiklos leidžiamais atskaitymais gali būti laikomos ne tik faktiškai patirtos išlaidos, susijusios su individualios veiklos pajamomis, bet ir dokumentais nepagrįstas jų dydis (t. y. 30 proc. visų individualios veiklos pajamų). Ši alternatyvi leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka netaikoma, kai individualios veiklos pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo santykiais susijusio asmens.

– Individualią veiklą vykdantys gyventojai taip pat moka VSD įmokas. Bendras VSD įmokų tarifas – 28,5 proc. (26,3 proc. pagrindinei ir papildomai pensijos dalims ir 2,2 proc. ligos ir motinystės socialiniam draudimui). Asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) suma, kuri kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (445 x 48 = 21 360 eurų).

– Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla, moka ir PSD. Individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai moka 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos ir VSD įmokos, t. y. nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos. 9 proc. dydžio PSD įmokos nuo minimaliosios mėnesinės algos (MMA) mokamos kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos. Nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatyta MMA – 350 eurų, todėl kas mėnesį mokama PSD įmoka yra lygi 31,50 euro (9 proc. x 350 eurų).

PSD įmokų kas mėnesį neprivalo mokėti individualia veikla besiverčiantys asmenys, kurie tuo metu yra dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kt. arba jie yra draudžiami valstybės lėšomis (pensininkai, neįgalūs asmenys ir kt.). Pasibaigus metams, PSD įmokos perskaičiuojamos ir primokamas skirtumas, jeigu individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, didesnė nei 12 MMA.

Apie šių paslaugų apmokestinimo PVM ypatumus skaitykite kitame šio naujienlaiškio skyrelyje, skirtame PVM.