VMI pranešimas spaudai. Pajūrio metalo gaminių įmonėje – „vokeliai“ ir 7 nelegalai

2017 m. kovo 29 d. Šiauliai. Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI prie FM) Pasitikėjimo telefonu 1882 buvo gautas pranešimas, kad vienoje pajūrio metalo gaminių įmonėje darbuotojams bus mokami „vokeliai“. Tikrinti informacijos išvyko Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Šiaulių AVMI) specialistai. Jie kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnais nustatė, kad įmonės darbuotojams „vokeliuose“ išmokėta apie 3 tūkst. eurų neapskaityto darbo užmokesčio ir išaiškino 7 nelegaliai dirbusius asmenis. Įmonė papildomai priskaičiavo beveik 12 tūkst. eurų darbo užmokesčio, atitinkamai sumokėdama beveik 2 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio ir beveik 5 tūkst. eurų valstybinio socialinio draudimo įmokų.

VMI ir FNTT darbuotojai pasiskirstė į dvi grupes ir vienu metu stebėjo skirtinguose miestuose patalpas, kuriuose tvarkoma apskaita bei vyksta gamyba. Pastarosiose ir pastebėtas direktorius, kuris vos pamatęs svetimus žmones suskubo kažką slėpti striukės kišenėje. Paprašytas direktorius iš kišenės ištraukė, ką slėpęs. Lapuose su darbuotojų pavardėmis buvo pieštuku įrašytos kelios sumos. Susisiekus su kolegomis, tuo pačiu metu tikrinusiais įmonės buhalterinę apskaitą kitame mieste, tapo aišku, kas čia per skaičiai. Pareigūnai turėjo žiniaraščius, kuriuose greta oficialus darbo užmokesčio, kuris pervestas į darbuotojų sąskaitas bankuose, buvo grynais pinigais išmokama suma, t. y. neapskaitytas darbo užmokestis. Prie kai kurių pastarųjų sumų buvo pliuso ženklai.

„Tiksliai sukoordinuotų veiksmų ir specialistų profesionalumo dėka nutraukta šio naujo mokesčio mokėtojo ydinga darbo praktika. Pasiteisina centralizuotai organizuojamas ir mūsų darbuotojų kontroliuojamų teritorijų pasikeitimas, – sako VMI prie FM Kontrolės departamento direktorius Marius Žemgulis apie sprendimą pavesti šiauliečiams tikrinti „vokelius“ pajūryje. – Mokesčių inspekcija gali ir yra pasiruošusi padėti naujiesiems mokesčių mokėtojams suprasti mokestines pareigas, įprasti jas tinkamai vykdyti, bet negali būti jokios kalbos apie nesąžiningus rinkos dalyvius, kenkiančius kitiems ūkio subjektams, slepiančius mokesčius ir gyvenančius sąskaita sąžiningųjų, kokių yra didžioji bei pagrindinė dalis.“

Įmonės vadovas pripažino, mokėjęs neapskaitytą darbo užmokestį, sakė, tai buvęs pirmas kartas ir mokėjęs iš savo asmeninių pinigų, o pliuso ženklai padėti žiniaraštyje ties „vokeliais“, t. y. iš „vokeliams“ skirtų beveik 9 tūkst. eurų išmokėta  apie 3 tūkst. eurų neapskaityto darbo užmokesčio. Šiaulių savivaldybė už tokią sumą galėtų įrengti vieną vaikų žaidimų aikštelę.

Informacija apie pažeidimus perduota teismui spręsti, kokia nuobauda skirtina įmonės vadovui.

Šiaulių AVMI primena, jog apie pastebėtus mokestinius pažeidimus, taip pat ir neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimą „vokeliuose“ galima pranešti paskambinus trumpuoju VMI pasitikėjimo telefonu 1882, užpildžius elektroninę anketą VMI svetainėje www.vmi.lt/cms/stop-seseliui arba pasinaudojus programėle išmaniesiems telefonams „Pranešk“ ar užėjus į Mokesčių inspekciją bei jos teritorinius padalinius.