VMI pranešimas spaudai. PVM mokėtojai pirmuosius PVM sąskaitų faktūrų registrus turi pateikti iki lapkričio 21 d.

2016 m. lapkričio 17 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) primena, kad nuo šių metų spalio 1 d. PVM apmokestinamieji asmenys PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis Mokesčių inspekcijai privalo teikti elektroniniu būdu per i.SAF sistemą. Pirmasis duomenų teikimo ataskaitinis laikotarpis baigiasi jau ateinantį pirmadienį – lapkričio 21-ą dieną.

Išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrus galima pildyti jau nuo spalio 1 d. prisijungus prie i.SAF. Mokestinio laikotarpio metu PVM sąskaitų faktūrų registrą galima susikurti ir pildyti PVM sąskaitų faktūrų duomenimis visą mokestinį laikotarpį, o jam pasibaigus – pateikti registrą. Minėti registrai gali būti teikiami įkeliant registrų duomenų rinkmenas su užpildytais aktualiais mokestinio laikotarpio duomenimis.

„Mokesčių mokėtojams, kurie nuosekliai ruošėsi, rengė savo sistemas duomenų pateikimui ar pildė registrus portale visą mokestinį laikotarpį yra daug paprasčiau pateikti registrą nelaukiant mokestinio laikotarpio pabaigos. Spalio mėn. pabaigoje pajutome mokesčių mokėtojų aktyvumą naudojantis i.SAF posistemiu, teikiant registrus. Šiuo metu jau yra apie 46 tūkst. sistemos naudotojų, įkeltų ir apdorotų rinkmenų – 17 tūkst., o registrų – 55 tūkst.“, – sako I.SAF ir i.VAZ posistemių sukūrimo projekto vadovė Virginija Ginevičienė, akcentuodama, kad registrų duomenis, kurie yra įvesti portale ar įkelti su rinkmena, galima tikslinti kol galutinis mokestinio laikotarpio registras nėra pateiktas. i.SAF posistemis grąžins atsakymą apie registro priėmimą, taip pat informuos, kai registre bus nustatyta klaidų.

VMI primena, kad mokestinio laikotarpio registrą gali sudaryti neribojamas kiekis rinkmenų. To paties mokestinio laikotarpio gali būti sukuriamas tik vienas gaunamų PVM sąskaitų faktūrų ir vienas išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras. Jeigu rengiamame ar pateiktame registre nustatoma klaidų, reikia tikslinti to mokestinio laikotarpio registrą, o ne kurti naują.

VMI rekomenduoja, kas to dar nepadarė, visų pirma susipažinti su teisės aktais, kurie reglamentuoja kas turi tvarkyti PVM sąskaitų faktūrų registrus, kas turi juos teikti, kokius duomenis teikti ir pan.  Taip pat svarbus apsispręsti, kokiu būdu teiksite duomenis: įvesite tiesiogiai portale, ar teiksite rinkmenas.

i.SAF ir i.VAZ yra Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) posistemiai. i.MAS tikslas — mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą.

Nuolat atnaujinamą informaciją, atmintines, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie i.SAF, galima rasti VMI interneto svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/cms/i.saf.