VMI pranešimas spaudai. VMI ir verslininkai aptarė pirmąjį i.MAS veiklos mėnesį

2016 m. lapkričio 17 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, jog mokesčių administratoriaus inicijuotame susitikime su verslo atstovų darbo grupe aptartos Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) el. paslaugos, startavusios spalio 1d. Pristatymo – diskusijos metu apžvelgti pasirengimo sistemos startui darbai, mokesčių mokėtojų ir VMI pirmojo mėnesio patirtys, atlikti ir atliekami patobulinimai, taip pat artimiausi planai kuriant ir diegiant naujas funkcijas i.SAF ir i.VAZ posistemiuose. Be kita ko, diskutuota praktinių situacijų vertinimo klausimais.

„Pradėjome antrą i.MAS veiklos mėnesį, o kartu ir II–ajį i.SAF ir i.VAZ el. paslaugų kūrimo etapą, todėl norime pasidalinti įžvalgomis apie tai, kaip mums visiems sekėsi pirmasis mėnuo. Labiausiai norėtųsi akcentuoti bendrą darbą, pagalbą bei parodytą iniciatyvą tikslinant jau realizuotas i.MAS funkcijas, kad naudojimasis jomis paprastėtų. Šis mėnuo parodė, kad konstruktyvus bendradarbiavimas, racionalūs pasiūlymai, praktikų pateikiamos pastabos leidžia kurti tokį el. paslaugų paketą, kuris tenkintų verslo poreikius ir paliktų vienintelį pasirinkimą – veiklą vykdyti skaidriai“, – susirinkusius sveikino VMI prie FM viršininko pavaduotojas Vygantas Ivanauskas.

Apžvelgiant statistinius rezultatus, pastebėta, jog i.MAS vartotojų skaičius labiausiai didėjo pirmosiomis spalio savaitėmis, šiuo metu yra registruota daugiau kaip 46 tūkst. vartotojų, iš jų apie 28 tūkst. suteikė atstovavimo teises. Važtaraščių duomenų teikimas nuo pat pirmųjų spalio dienų išlieka stabilus, tuo metu sąskaitų faktūrų duomenų teikimas suaktyvėjo spalio pabaigoje – lapkričio pradžioje, kadangi mokesčių mokėtojai rengiasi pirmųjų PVM sąskaitų faktūrų registrų pateikimui.

Nuo i.VAZ starto į posistemį per 7 tūkst. skirtingų mokesčių mokėtojų pateikė virš 1,7 mln. važtaraščių, iš jų – apie 215 tūkst. elektroniniai, apie 160 įmonių duomenis į i.VAZ jau teikia automatiniu būdu. Į i.SAF posistemį per dieną pateikiama apie 150 tūkst. sąskaitų faktūrų, dominuoja pardavimo sąskaitos faktūros – jų pateikta apie 780 tūkst., dar beveik 353 tūkst. – pirkimo. Dažniausiai duomenys į i.SAF ir i.VAZ posistemius pateikiami įkeliant iš anksto suformuotas rinkmenas.

„Iš statistinių duomenų matome, kad mokesčių mokėtojai vis labiau apsipranta su naująja sistema bei įgunda ja naudotis. Nors pranešimų apie techninius nesklandumus mažėja, tačiau ir toliau vertiname visą informaciją, kurią mums pateikia mokesčių mokėtojai. Šis grįžtamasis ryšys mums padeda naujai pažvelgti į tai, su kokiais nepatogumais susiduria verslas. Atsižvelgiant į pastabas, naujinama ir taisoma i.MAS naudotojo sąsaja, peržiūrimi ir supaprastinami duomenų teikimo procesai, optimizuojama greitaveika, tvarkomos atstovavimo teisės, taip pat išspręsta problema, kai užsienio mokesčių mokėtojai negalėjo prisijungti prie i.MAS“ – sako i.SAF ir i.VAZ posistemių sukūrimo projekto vadovė Virginija Ginevičienė.

Susitikimo metu dalyviams taip pat pristatyta i.MAS portale realizuota speciali testavimo DEMO aplinka, skirta išbandyti duomenų teikimo automatiniu būdu sprendimus naudojantis žiniatinklio paslaugomis. Kol kas ja gali naudotis tie mokesčių mokėtojai, kurie pritaiko savo sistemas važtaraščių duomenų teikimui automatiniu būdu, lapkričio pabaigoje tokia aplinka galės naudotis ir teiksiantys duomenis į i.SAF posistemį. Pagrindinis šios aplinkos privalumas yra tas, kad sistemų integracijos sprendimus galima išbandyti pateikiant netikrus duomenis, nesibaiminant, kad jie susimaišys su realioje aplinkoje esančiais duomenimis.

Aptariant artimiausius darbus, apžvelgti planai sausio mėnesį pristatyti kryžminio PVM  sąskaitų faktūrų registrų patikrinimo paslaugos prototipą. Ši paslauga leis mokesčių mokėtojams patikrinti, ar pirkėjas ir pardavėjas teisingai apskaitė sąskaitas. Tikrinimo rezultatai pasitarnaus mokesčių mokėtojams kaip įrankis ištaisyti nekorektiškus registrų duomenis ir gauti korektišką preliminariąją PVM deklaraciją. Kryžminio patikrinimo ir preliminariosios PVM deklaracijos funkcionalumus numatoma įdiegti 2017 m. II –ame ketv. Tobulinant i.VAZ posistemį bus įdiegti sprendimai, palengvinantys važtaraščių paiešką ir važtaraščio peržiūrą pagal būseną.

Į pristatymą- diskusiją susirinkę verslo atstovai nemažai dėmesio skyrė praktinėms situacijoms, dalis pastabų išlieka susijusi su atstovavimo teisių ir rolių suteikimu. Šie klausimai ypatingai aktualūs i.VAZ posistemio vartotojams, kadangi esama vienkartinių vežimo operacijų, tad diskusijų objektu tapo galimybė numatyti, kad duomenis į i.VAZ galėtų pateikti vienas iš trijų vežimo operacijos dalyvių – siuntėjas, vežėjas ar gavėjas ir tam nereikėtų atskirai suteikti atstovavimų ar įgaliojimų. Susirinkusiems dar kartą priminta, kaip veikia teisių/rolių suteikimas bei akcentuota, kad bendrovės vadovas turėtų atsakingai įvertinti, kam ir kokias atstovavimo teises suteikti, atsižvelgiant ir į duomenų saugos aspektą. i.SAF vartotojai nemažai dėmesio skyrė tolerancijos ribai apvalinant PVM sąskaitų faktūrų registruose nurodytus centus ir pan.

VMI primena, kad išsamią informaciją apie i.MAS mokesčių mokėtojai gali rasti specialioje skiltyje VMI interneto svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/cms/i.mas, praktinių situacijų sprendimus – publikuojamuose atsakymuose į dažniausiai užduodamus klausimus, susipažinus su VMI interneto svetainėje esančiais e.seminarų įrašais ar atvykus į VMI visoje Lietuvoje organizuojamus auditorinius seminarus.

—————————————————————————–

COUNT LINE Excel kursų specialistai, taip pat prisidėjo prie lengvesnio duomenų perdavimo į i.SAF sistemą, sukurdami pagalbinę priemonę.

Ši priemonė yra naudinga įmonėms, kurių buhalterinės apskaitos programa neturi galimybės konvertuoti duomenų į XML formatą, o dėl didesnio sąskaitų faktūrų kiekio, jas nepatogu suvedinėti i.SAF sistemoje. Šios priemonės pagalba į XML bylą galėsite konvertuoti duomenis iš Jūsų buhalterinės apskaitos programos suformuotos pardavimų ataskaitos Excel formatu.

Daugiau apie priemonę (spauskite čia).