VMI pranešimas spaudai. VMI visada vertina sandorių mokestines rizikas

2017 m. sausio 25 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), primena, kad visada išsamiai analizuoja turimus mokesčių mokėtojų veiklos duomenis, įskaitant viešojoje erdvėje pateikiamą informaciją. Nustačiusi galimo netinkamo mokestinių prievolių vykdymo rizikas VMI imasi veiksmų, siekdama užtikrinti teisingą mokesčių sumokėjimą.

Atsižvelgiant į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie asmenų su uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis sudaromus automobilių nuomos sandorius, VMI paaiškina, kad tokių sandorių sudarymo faktas pats savaime nepažeidžia mokesčių įstatymų reikalavimų, tačiau galimi įvairūs pažeidimai: pvz., pažeidimai, susiję su pridėtinės vertės mokesčio atskaitos ar leidžiamų atskaitymų taisyklių pažeidimu, kurie gali būti skirtingi kiekvienu konkrečiu atveju. Vertinant tokius sandorius, kiekvienu atveju komleksiškai nagrinėjama visa aibė klausimų, tarp jų – ar nebuvo siekiama susimažinti mokėtinų mokesčių sumas, ar sandoris įmonei ekonomiškai pateisinamas, t.y., uždirbamos pajamos, taip pat vertinama ir kita sandorio pusė – ar automobilį nuomojantis asmuo turėjo pakankamai legalių pajamų tokiam sandoriui.

“Mokestinių prievolių tinkamo vykdymo kontrolės praktikoje  esame nustatę įvairių pažeidimų, susijusių su automobilių naudojimu ir prekyba – pradedant atvejais, kai tariamomis išmokomis už automobilių nuomą darbuotojams išmokamas darbo užmokestis ir baigiant sukčiavimu tarptautiniu mastu. Todėl kalbėti apie piktnaudžiavimų galimybę apibendrintai nėra galimybės – viskas priklauso nuo konkrečių sandorio aplinkybių bei jo apskaitymo buhalterinėje apskaitoje. VMI surinks iš mokesčių mokėtojų papildomą informaciją apie viešoje erdvėje minimus sandorius, ir tuomet institucijos specialistai įvertins galimas mokestines rizikas bei bus priimti pagrįsti sprendimai dėl tikslingumo inicijuoti detalesnius kiekvieno atvejo tikrinimo veiksmus,“  – sako VMI prie FM viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas, Artūras Klerauskas.

VMI primena, kad visada savo surinkta informacija, esant pagrindui, dalijasi su kitomis šalies institucijomis. Jei VMI nustato, kad mokesčių įstatymai nebuvo pažeisti, tačiau galimi kitų teisės aktų pažeidimai, VMI perduoda šią informaciją kompetentingoms institucijoms. Informacija dėl įmonių, kurios užsiima išperkamosios nuomos veikla, gali būti pateikta Lietuvos bankui įvertinti licencijavimo aplinkybes, o kilus pagrįstiems įtarimams dėl galimo tarnautojų ir/ar politikų viešų ir privačių interesų konflikto, surinkta informacija būtų perduota vertinti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.