VMI pristatė naujas Privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisykles

VMI raštu Nr. RM-27227 pranešė, jog VMI viršininko 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. VA-112 buvo pakeistas ankstesnis 2009 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. VA-78 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisyklių patvirtinimo“, išdėstant nauja redakcija VMI administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisykles. Taisyklės pakeistos atsižvelgus į 2015 m. spalio 20 d. Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimus, jog nuo 2016-01-01 visas privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas administruos vienas administratorius – Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Taisyklės papildytos nuostatomis, kad PSD įmokos nuo 2016-01-01 į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas turi būti mokamos tik už mokestinius laikotarpius iki 2015-12-31. Tai aktualu PSD įmokoms, kurias moka savarankiškai besidraudžiantys asmenys, gyventojai, besiverčiantys individualia veikla pagal verslo liudijimą, ir ūkininkai bei kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai (kai žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra mažesnis kaip 2 EDV arba didesnis kaip 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai). Pakeistos nuostatos, susijusios su minimaliosios mėnesinės algos dydžių bei kitais aktualiais pakeitimais. Taisyklės taikomos mokant 2015 m. mokestinio laikotarpio PSD įmokas. Plačiau apie šiuos pakeitimus galite rasti čia.