VMI skelbia akciją TaVienintelė

Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 40 straipsnio 1, 4 ir 5 punktais, mokesčių mokėtojas privalo laiku pateikti mokesčių deklaracijas, teisingai apskaičiuoti mokestį bei tinkamai vykdyti mokestines prievoles. Mokesčių mokėtojui neįvykdžius pareigos laiku pateikti deklaraciją, tačiau deklaraciją pateikus iki mokesčių administratoriaus pavedimo atlikti patikrinimą išrašymo dienos, mokesčių mokėtojui apskaičiuojamas mokėtinas mokestis bei delspinigiai už laiku neįvykdytą pareigą. Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas iki mokesčių administratoriaus pavedimo patikrinti asmenį išrašymo dienos taip ir nepateikia deklaracijos, jam papildomai nustatoma ir bauda.
VMI, pasinaudodama Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 20 punkte jai nustatyta teise atleisti mokesčių mokėtojus nuo jiems priklausančių pareigų vykdymo, paskelbė akciją TaVienintelė. Kaip skelbia VMI, nuo 2019 m. pradžios iki 2019 m. liepos 1 d. visiems mokesčių mokėtojams suteikiama vienintelė galimybė deklaruoti praeityje pamirštas pajamas ir mokesčius sumokėti be jokių delspinigių ar juolab baudų. Pateikiant deklaracijas šiuo laikotarpiu, VMI neskaičiuos delspinigių ar baudų.