VMI trumpai apie ankstesnius Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus

VMI informavo, kad 2014 m. gruodžio 18 d. buvo priimtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-1465. Šiuo pakeitimu įtvirtinta, kad nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos išlaidos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius. Šie pakeitimai įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.