Vykdant veiklą pagal verslo liudijimą gautų pajamų, viršijančių 45 000 Eur sumą, apmokestinimas

Nuo 2018 m. sausio 1 d. fiksuotu pelno mokesčiu įsigyjant verslo liudijimą gali būti apmokestinama ne didesnė kaip 45 000 Eur suma. Jeigu gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, per metus gavo daugiau nei 45 000 Eur pajamų, šią sumą viršijanti pajamų dalis apmokestinama kaip individualios veiklos pagal pažymą pajamos, t. y. taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Apskaičiuojant mokėtiną sumą taikomas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 182 straipsnyje numatytas pajamų mokesčio kreditas.

Tuo atveju, kai gyventojas gauna pajamas iš gyvenamųjų patalpų nuomos (t. y. turi gyvenamųjų patalpų nuomos verslo liudijimą), fiksuotu pelno mokesčiu taip pat apmokestinama ne didesnė kaip 45 000 Eur suma. Tokiu atveju nurodytą sumą viršijanti pajamų dalis apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, tačiau netaikant pajamų mokesčio kredito.