Mokesčių bei teisės aktų aktualių pakeitimų apžvalga; Aktualiausios buhalterijos naujienos; Praktiniam darbui skirtos lentelės, schemos, analizės.
IBA Naujienlaiškis Nr. 06 (380)


Šiemet šv. Velykos sutampa su Melagių arba pasauline juoko diena. Senovėje manyta, kad jeigu tą dieną nieko neapgausi, tai bus nesėkmingi metai. Taigi balandžio 1-ąją galima meluoti, kiek tik leidžia laki fantazija, ir nesulaukti jokių priekaištų. Galima keisti tradicijas ir margučiais papuošti eglutę, Velykų bobas pakeisti diedais... Galima prie šventinio stalo artimiesiems pasiūlyti naują pramogą – kartu paskaityti teisės aktus arba apie planuojamą mokesčių reformą. Ir jeigu ji sukels juoką, tai dar nereiškia, jog ši reforma – balandžio 1-osios pokštas... ☺

Kitą kartą susitiksime 2018 m. balandžio 9 d.


ĮDOMIAUSIA LEIDINYJE


• Dėl mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo
• Dėl 2017 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo tvarkos
• MS PowerPoint pamokėlė
• A ir B klasės pajamos

 
 

DĖMESIO! Nuorodų žymėjimas naujienlaiškyje:
Žaliai žymima informacija prieinama visiems naujienlaiškio gavėjams: Plačiau
Oranžine spalva žymima papildoma informacija prieinama tik IBA prenumeratoriams: Plačiau


AKTUALŪS PATARIMAI

Naudotų automobilių apmokestinimas PVM


Naudoti automobiliai PVM gali būti apmokestinami dviem skirtingais būdais:
- Pagal maržos schemą. Tokiu atveju PVM skaičiuojamas nuo tiekiamo naudoto automobilio maržos. Pardavėjo marža apskaičiuojama iš pardavėjo gauto atlygio (be PVM) atėmus automobilio įsigijimo kainą.
Plačiau

 

Darbovietės darbo apmokėjimo sistema


Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 140 straipsnio 3 dalį, darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau, turi būti patvirtinta darbo apmokėjimo sistema (nebent ji nustatyta kolektyvinėje sutartyje). Darbdavys privalo patvirtinti tokią sistemą ir padaryti ją prieinamą visiems darbuotojams susipažinti. Prieš tvirtinant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros. Plačiau
 

Prekės ženklo registracija


Nacionaliniai prekių ženklai registruojami Valstybiniame patentų biure. Norint registruoti prekės ženklą, Valstybiniam patentų biurui reikia pateikti prekių ženklo paraišką. Tokią paraišką patogiausia pateikti elektroniniu būdu (nors užpildyta paraiškos forma taip pat gali būti atsiunčiama paštu arba įteikiama tiesiogiai). Plačiau
 VYRIAUSIOJO BUHALTERIO DARBAI


Svarbios datos


Deklaruojame PVM.
Visas Buhalterio kalendorius

Kovo mėn.: 22 darbo d., 8 poilsio d., 176 d. val.
Balandžio mėn.: 20 darbo d., 8 poilsio d., 159 d. val.
Paskutinių 3 mėn. (12–02 mėn.): 60 darbo d., 479 darbo val.
Paskutinių 3 mėn. (01–03 mėn.): 63 darbo d., 503 darbo val.
2018 m. kovo mėn. 10-ta darbo d. yra kovo 14 d.
2018 m. balandžio mėn. 10-ta darbo d. yra balandžio 16 d.

Metiniai
2017 ir 2018 m. darbo kalendoriai.
 

Įdomūs ir naudingi skaičiai


„Sodros“ duomenimis, per pastaruosius 12 mėnesių buvo užfiksuoti 37 tūkstančiai nedarbingumo atvejų, už kuriuos „Sodra“ negavo prašymų skirti ligos išmokas. Iš viso šią žiemą buvo išduoti 966 tūkst. nedarbingumo pažymėjimų. Naudingų skaičių lentelė
 

Naudinga nuoroda


Žemės mokesčio skaičiuoklė
 


PRIMINIMAI BUHALTERIUI


Nuo 2018-03-13

Patikslintas GPMĮ komentaras: 2017 m. gruodžio 7 d. buvo priimtas įstatymas Nr. XIII-841, keičiantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą. Pakeitimu buvo panaikintas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis, kuris anksčiau buvo taikomas tėvams, auginantiems vaikus. Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. sausio 1 d. Kadangi komentare buvo pateikiami paaiškinimai ir pavyzdžiai, kuriuose taikomas papildomas NPD, komentaras buvo atnaujintas.

Nuo kovo 1 d.

2018 m. vasario 27 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-18, kuriuo pakeitė Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121 (toliau – Taisyklės). Pakeitimai taikomi nuo 2018 m. kovo 1 d. Plačiau apie juos IBA teisės aktų apžvalgoje.
 


MOKESČIAI

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS


Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaro pakeitimo


2018 m. kovo 13 d. VMI išplatino savo 2018 m. kovo 9 d. pranešimą Nr. (18.18-31-1E)RM-8028 „Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio komentaro“, kuriuo patikslina Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentarą. Plačiau / VMI
 

Dėl mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo


2018 m. kovo 9 d. VMI išplatino savo 2018 m. kovo 8 d. pranešimą Nr. (18.18-31-1E)RM-7850 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo“, kuriuo informuoja apie Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimus (jie patvirtinti VMI viršininko 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. VA-18) ir išskiria pagrindinius aspektus. Plačiau / IBA
 

Dėl 2017 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo tvarkos


2018 m. kovo 7 d. VMI išplatino savo 2017 m. vasario 2 d. pranešimą Nr. (18.18-31-1E)RM-3831 „Dėl 2017 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo tvarkos“, kuriame paaiškinama, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2017 metais gyventojų gautos palūkanos. Plačiau / IBA
 

Dėl metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos užpildymo taisyklių pakeitimo


2018 m. kovo 7 d. VMI išplatino savo 2018 m. kovo 5 d. pranešimą Nr. (18.18-31-1E)RM-7441 „Dėl metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių pakeitimo“, kuriuo informuojama apie 2018 m. kovo 1 d. VMI viršininko įsakymu Nr. VA-21 patvirtintus Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96 (toliau – Taisyklės) pakeitimus. Plačiau / IBA
 


MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS


Keitėsi metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos užpildymo tvarka


Atsižvelgiant į 2018 m. sausio 12 d. priimtą įstatymą Nr. XIII-1000, keičiantį Gyventojų turto deklaravimo įstatymą Nr. I-1338, VMI priėmė tris susijusius dokumentus.
Pirmiausia, 2018 m. kovo 7 d. buvo išplatintas 2018 m. vasario 6 d. pranešimas Nr. (18.22-31-1E)RM-4125 „Informacinis pranešimas dėl Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1000“, kuriuo paaiškinama atliktų pakeitimų reikšmė.
Plačiau / IBA

 

Papildytas metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos išraše nurodomų duomenų sąrašas


2018 m. kovo 7 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-23, kuriuo pakeitė savo 2004 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. VA-107 „Dėl Deklaracijos duomenų išrašo FR0667 formos, Prašymo PRC909 formos, Prašymo PRC908 formos, Pažymos FR0690 formos, Pažymos FR0691 formos, Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos pagrindinių duomenų išrašo, Metinės pajamų deklaracijos pagrindinių duomenų išrašo, Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 formos ir Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 formos išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. kovo 9 d. Plačiau / IBA
 


KITI MOKESČIAI


Keitėsi įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo tvarka


2018 m. kovo 15 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-209, kuriuo pakeitė savo ankstesnį (2016 m. gruodžio 23 d.) įsakymą Nr. 1B-1069 „Dėl įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo terminų skaičiavimo“. Ta pati nuostata buvo keista ir 2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1B-118, tačiau šiam pakeitimui dar neįsigaliojus priimtas naujas. Pakeitimas įsigalios 2018 m. gegužės 1 d. Plačiau / E-TAR
 

Dėl žemės mokesčio nuo 2018 metų


2018 m. kovo 9 d. VMI išplatino savo tos pačios dienos pranešimą Nr. (32.42-31-1E)RM-8048 „Dėl žemės mokesčio nuo 2018 metų“, kuriuo informuoja apie naują žemės mokestinę vertę ir nesutikimo su masiniu vertinimu pateikimo tvarką. Plačiau / VMI
 


RENGINIAI BUHALTERIUI


Įmonių finansinė atskaitomybė: naujausi pakeitimai, deklaravimas ir finansinių ataskaitų rengimo praktika
 

Mokesčių ir apskaitos praktinės rekomendacijos bei Excel sprendimai, skirti finansinės atskaitomybės rengimui tobulinti
 

GPAIS praktinis naudojimas ir
pakuočių apskaitos pertvarka

 

Lektorius: A. Kapitanovas

Lektoriai: A. Kapitanovas,
J. Navikienė, J. Lipavičius

Lektorė: J. Navikienė


DARBO SANTYKIAI

Pakeista informacijos apie darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams teikimo tvarka


2018 m. kovo 13 d. vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius priėmė įsakymą Nr. EV-66, kuriuo pakeitė Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašą, patvirtintą vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 (toliau – Aprašas). Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. kovo 14 d. Plačiau / E-TAR
 


TEISMŲ PRAKTIKA

PVM permokos susigrąžinimas


Mokesčių administratorius pateikė teismui skundą, prašydamas panaikinti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą ir nurodydamas, kad pareiškėjas 2016 m. sausio 20 d. per sistemą „Mano VMI“ pateikė prašymą dėl pridėtinės vertės mokesčio permokos, kuri susidarė nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d., grąžinimo. Atsakovas bendrovės prašymo netenkino. Bendrovė, nesutikdama su šiuo VMI sprendimu, pateikė skundą Mokestinių ginčų komisijai, kuri panaikino VMI sprendimą. Plačiau
 


INSTITUCIJŲ PRANEŠIMAI

FINANSŲ MINISTERIJA


Finansinių priemonių naudojimas investicijų skatinimui Plačiau
Finansų ministerija prognozuoja – Lietuvos ekonomika augs sparčiau nei euro zonos vidurkis Plačiau
Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos viršijo planuotąsias
Plačiau
Investuota daugiau kaip 1,3 mlrd. eurų ES fondų lėšų
Plačiau

 

SODRA


„Grindų“ efektas: traukiasi mažiausiai uždirbančiųjų gretos Plačiau
Sirgote? – Nepamirškite paprašyti išmokos
Plačiau

 


SPAUDA

 

 

 

 

1. VMI paaiškino, kaip deklaruoti palūkanas
2. Metinis NPD už vaikus kaitina aistras – VMI ramina, kad klaidos bus ištaisytos
3. VMI paaiškina, kaip taikomos GPM lengvatos

 

1. V. Šapoka žada didesnį mokesčių progresyvumą ir mažesnį darbo apmokestinimą
2. Investuotojai Vyriausybės prašo šimto darbų: „Sodros“ lubos – pirmiausia

3. Valstybė ir savivaldybės šiemet gavo 30,6 mln. eurų neplanuotų pajamų

 

1. „Sodros“ grindų įvedimas: padaugėjo atleistųjų
2. Mokesčių pokyčiai Baltijos regione: kurios šalies gyventojai išlošė daugiausia
3.
Vyriausybė planuoja toliau didinti NPD

 

1. Nuo balandžio – paprastesnės užsieniečių įdarbinimo procedūros
2. Darbdavių ir darbuotojų santykių gerinimui metami milijonai
3.
S. Skvernelis: minimalioji alga bus visiškai kitokia

 
 
 
 

PRAKTINIAM DARBUI

A ir B klasės pajamos nuo 2018 m.


Vadovaudamiesi naujausiais teisės aktų pakeitimais, susisteminome A ir B klasės pajamų reglamentavimą. Plačiau
 

Naujausi IBA klausimai–atsakymai


1. Įmonė paėmė paskolą kitos įmonės akcijoms įsigyti. Ar už tokią paskolą mokamos palūkanos priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams? Plačiau
2. Įmonė priėmė kelis darbuotojus iš Darbo biržos. Darbo birža kompensuoja 50 procentų šių darbuotojų darbo užmokesčio. Ar iš Darbo biržos gautas kompensacijas reikia priskirti apmokestinamosioms pajamoms? Ar visa atlyginimo suma priskiriama leidžiamiems atskaitymams? Plačiau
3. Jeigu darbuotojas pavaduoja savo kolegą ligos arba atostogų atveju, kaip teisingai tai įforminti? Ar tokiu atveju reikia mokėti pavaduojančiam darbuotojui papildomai? Plačiau
4. Įmonė kitos įmonės skolą, vadovaudamasi Pelno mokesčio įstatyme nustatyta tvarka, pripažinto beviltiška – surinko visus dokumentus, kuriais remiantis skola buvo pripažinta beviltiška. Ar pakanka šiuos dokumentus saugoti tiek metų, kiek gali būti tikslinama pelno mokesčio deklaracija?
Plačiau
5. Įmonė verčiasi komercinių patalpų nuoma, tačiau ateityje planuoja išplėsti savo veiklą ir todėl įsigijo kelis naujos statybos butus. Ar įmonei reikia už šiuos butus mokėti nekilnojamojo turto mokestį?
Plačiau

 

Elektroninis deklaravimas

VMI:


FR0524 – Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaracija (atnaujinta 2018-03-06)
FR0630 – Akcizų deklaracija (atnaujinta 2018-03-21)
GPM308 – Metinė pajamų deklaracija (atnaujinta 2018-03-14)
PLN205 – Metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija (atnaujinta 2018-03-19)

Visos VMI formos

 SODRA:

„Sodros“ formos ir šablonai

 STD:

Statistikos departamento ataskaitų formų puslapis


IŠMOK PATS

MS PowerPoint pamokėlė Nr. 18 „Skaidrių šablonai“


Turbūt esate susidūrę su problema, kai sudarytame skaidrių rinkinyje reikia pakeisti teksto šriftus ar tiesiog pridėti tam tikrus objektus ir tai atliekama pereinant per kiekvieną skaidrę atskirai, sugaištant tikrai daug laiko. Taip pat turbūt pastebėjote, kad, pasirinkus skirtingas skaidrių temas, skaidrėse pasikeičia ne tik fonas, bet ir objektų išdėstymas, teksto šriftai ir kiti parametrai. Taip yra todėl, kad kiekviena tema turi numatytuosius skaidrių maketus. Plačiau


 


BUHALTERIO LAISVALAIKIS

Ar žinote, kad...
… Jeffas Bezosas, „Amazon“ įkūrėjas ir valdytojas, yra turtingiausias pasaulio žmogus. Šie metai jam prasidėjo itin palankiai. Į 2018-uosius jis žengė turėdamas beveik 100 milijardų JAV dolerių vertinamo turto, tačiau dabar jis tik dar labiau išaugo. Ar kas nors Bezosą dar gali pavyti?
Bezosas buvo ne kartą tapęs turtingiausiu pasaulio žmogumi, tačiau visada tik trumpam. Jį vis aplenkdavo Billas Gatesas, kurio turtai taip pat vis dar auga. Vis dėlto artimiausiu laiku Bezoso iš šio sąrašo viršūnės niekas nebeišstums. Bezoso turto vertė svyruoja apie 129 milijardus dolerių. Tiesa, reikėtų pabrėžti žodį „svyruoja“ – šis skaičius priklauso nuo „Amazon“ akcijų vertės.
Billas Gatesas dabar yra antrasis turtingiausias žmogus planetoje. Aišku, 92 milijardai dolerių nėra turtas, kuriuo kas nors galėtų pasiskųsti, tačiau atotrūkis tarp Bezoso ir Gateso dabar yra toks, kad sunku būtų įsivaizduoti kažkokias permainas sąrašo viršūnėje. Juolab kad Bezosas dabar pinigus uždirba iki šiol neregėtais tempais.
Praeiti metai „Amazon“ vadovui buvo itin sėkmingi – jis savo turtą pasipildė net 35 milijardais dolerių. Tačiau tai niekis, palyginti su tuo, kiek Bezosas uždirbs šiemet. Pirmus tris mėnesius jis savo turtą didina bent po 10 milijardų dolerių per mėnesį. Naujas rekordas nėra garantuotas, nes akcijų birža dažnai būna neprognozuojama. Tačiau Businessinsider.com skaičiuoja, kad šiais metais Bezosas per minutę uždirba apie 231 tūkstantį JAV dolerių – keliskart daugiau nei vidutinis darbingo amžiaus žmogus uždirba per metus.
Gali būti, kad šiemet Bezosas padvigubins savo turtą ir pasieks 200 milijardų dolerių. Taip jis taptų turtingiausiu visų laikų žmogumi ir, tikriausiai, būtų dvigubai turtingesnis už sąrašo antroje vietoje likusį Gatesą. Klausimas, ar yra riba, kurią pasiekus Bezoso turtai nustos augti? Kol kas jos nematyti, tačiau sunku tikėtis, kad „Amazon“ akcijų vertė stabiliai augs be pabaigos.

Beje, Gatesas pats mano, kad tai neteisinga, jog jis yra toks turtingas. Billas ir Melinda Gatesai yra įsitikinę, kad jų turtai jiems atveria duris, kurios daugeliui yra uždarytos, ir tai nėra gerai. Melinda teigia, kad, nors jie naudojasi savo įtaka geriems tikslams, akivaizdu, kad panašios iniciatyvos ne tokiems turtingiems žmonėms nėra pasiekiamos. Pasaulio lyderiai nenumes ragelio, jei skambins pats Billas Gatesas, o mokyklos ir kitos organizacijos skatina tik tuos projektus, kurie pritrauktų Gatesų fondo lėšas. Tiesa, pastebėję, kad jų sukauptas turtas nėra teisingas, Gatesai nepasiūlė jokios išeities, tik priminė, kad fondas ir yra skirtas padėti kiek įmanoma daugiau žmonių.


 


Posakis
„Užsibrėžk nerealius tikslus. Jeigu jų nepasieksi – nieko tokio, jie juk nerealūs.“


Anekdotas
Mokytojas:
– Koks veiksmažodžio laikas: aš tvarkausi, jis, ji tvarkosi?
Jonelis kelia ranką:
– Prieššventinis…

 Visus šiame naujienlaiškyje paminėtus teisės aktus Jūs galite rasti IBA.IBA informacija prieinama tik
registruotiems vartotojams.
Gerbiamas prenumeratoriau, Jūs gavote šį naujienlaiškį, nes jį esate užsiprenumeravęs kaip IBA vartotojas.