Mokesčių bei teisės aktų aktualių pakeitimų apžvalga; Aktualiausios buhalterijos naujienos; Praktiniam darbui skirtos lentelės, schemos, analizės.
IBA Naujienlaiškis Nr. 20 (394)

 


Buhalteriai – žmonės stebuklai – metų pabaigoje dirba žvelgdami ir į praeitį, ir į ateitį. Netrukus pradėsime ruoštis metų pabaigai, metinei atskaitomybei, inventorizacijai, ataskaitų rengimui, A ir B klasės pajamų deklaravimui, bet iš galvos negalime išmesti ir darbo užmokesčio bei mokesčių reformos. Tai išmesti iš galvos tikrai sunku, nes, perskaitę VMI išaiškinimą dėl pereinamojo laikotarpio, viską, ką žinojome, turime pamiršti ir įdėmiai pradėti skaityti iš naujo. Nes pajamoms, gaunamoms į ateitį, ir pajamoms, mokamoms už praeitį, taikomi skirtingi tarifai ir skirtingos NPD formulės. Nerimą kelia ir klausimas: „O kaipgi bus viskas įgyvendinta programiškai?“ Na, mūsų rekomendacija būtų tik viena – ramiai, įprastu tempu pasitikti metų pabaigą, o reformai ir finansinei atskaitomybei pasiruošti Artūro Kapitanovo seminaruose.

Kitą kartą susitiksime 2018 m. lapkričio 5 d.


ĮDOMIAUSIA LEIDINYJE


• PMĮ komentaro pakeitimai
• Atnaujintos atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklės
• MS Word videopamokėlė
• Darbo užmokesčio apmokestinimas nuo 2019-01-01 pagal planuojamą patvirtinti MMA

 
 

DĖMESIO! Nuorodų žymėjimas naujienlaiškyje:
Žaliai žymima informacija prieinama visiems naujienlaiškio gavėjams: Plačiau
Oranžine spalva žymima papildoma informacija prieinama tik IBA prenumeratoriams: Plačiau


AKTUALŪS PATARIMAI

Darbo sutarčių keitimas


Atsižvelgdama į Valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimus, kuriais sujungiamos darbdavio ir darbuotojo mokamos socialinio draudimo įmokos, Valstybinė darbo inspekcija teikia paaiškinimus dėl darbo sutarčių pakeitimo. Plačiau
 

Valstybės subsidija gyvenamojo namo statybai


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja apie susitikimą su SEB banko ir „Swedbank“ atstovais, kurio metu diskutuota apie taisyklių ir procedūrų palengvinimą jaunoms šeimoms, turinčioms teisę statytis namą regione su valstybės subsidija ir kredito įstaigos išduodamu kreditu (kai šeima atitinka visus banko reikalavimus). Plačiau
 

Žemės mokesčio lengvatos


Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnis nustato šio mokesčio lengvatas. Nurodyto straipsnio 3 dalis įtvirtina Savivaldybių tarybų teisę savo biudžeto sąskaita nustatyti papildomas, Įstatyme nenumatytas, lengvatas. Plačiau
 VYRIAUSIOJO BUHALTERIO DARBAI


Svarbios datos


Teikiame PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis.
Visas Buhalterio kalendorius

Spalio mėn.: 23 darbo d., 8 poilsio d., 183 d. val.
Lapkričio mėn.: 21 darbo d., 8 poilsio d., 168 d. val.
Paskutinių 3 mėn. (07–09 mėn.): 63 darbo d., 502 darbo val.
Paskutinių 3 mėn. (08–10 mėn.): 65 darbo d., 518 darbo val.
2018 m. spalio mėn. 10-ta darbo d. yra spalio 12 d.
2018 m. lapkričio mėn. 10-ta darbo d. yra lapkričio 15 d.

Metiniai
2017 ir 2018 m. darbo kalendoriai.
 

Įdomūs ir naudingi skaičiai


Finansų ministerija informuoja, kad Lietuva baigė įgyvendinti 2007–2013 m. ES investicijų finansavimo laikotarpį. 2017–2013 m. ES finansavimo laikotarpiu Lietuvai iš viso buvo skirta 6,7 mlrd. eurų. Kiekvienas investuotas euras atnešė 1,38 euro nominalaus BVP grąžos, o 2007–2015 m. ES investicijos papildomai sukūrė apie 10,3 mlrd. eurų nominalaus BVP. Naudingų skaičių lentelė
 

Naudinga nuoroda


ES struktūrinių fondų investicijos Lietuvoje
 


PRIMINIMAI BUHALTERIUI


Nuo 2019-01-01

Įgyvendinant mokesčių reformą, nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiama darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema, todėl visos įmonės privalės:
- pakeisti darbo sutartis su darbuotojais;
- atnaujinti atlyginimo, priedų skyrimo ir premijų mokėjimo tvarkas;
- pakeisti apskaitos sistemas.


Nuo 2018-09-01

Įsigaliojo LR Darbo kodekso 150 str. pakeitimas, kuris reguliuoja išskaitų vykdymą iš darbo užmokesčio. Pakeitimais nustatyta, kad išskaitų iš darbo užmokesčio dydžiai nuo šiol bus nustatyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse.
 MOKESČIAI

PELNO MOKESTIS


Dėl Pelno mokesčio įstatymo komentaro pakeitimo


2018 m. rugsėjo 28 d. VMI išplatino savo 2018 m. rugsėjo 27 d. pranešimą Nr. (18.10-31-1E)RM-33781 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1–3 punktų ir 161 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų“. Nuo 2018 m. pradžios galioja atnaujintos lengvatos laisvųjų ekonominių zonų įmonėms. Plačiau / VMI
 


MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS


Keitėsi Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą ir išregistravimo iš jo taisyklės


2018 m. rugsėjo 28 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-76, kuriuo pakeitė Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36 (toliau – Taisyklės). Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. rugsėjo 29 d. Plačiau / IBA
 

Atnaujintos atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklės


2018 m. spalio 4 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-77, kuriuo pakeitė Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 (toliau – Taisyklės). 2018 m. spalio 10 d. VMI išplatino savo 2018 m. spalio 5 d. pranešimą Nr. (32.44-31-3E)RM-34442 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 pakeitimo“, kuriuo informuoja apie atliktus pakeitimus. Pakeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d. Plačiau / IBA
 

Keitėsi Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklės


2018 m. rugsėjo 28 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-812, kuriuo pakeitė Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisykles, patvirtintas Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1B-431 (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2018 m. spalio 6 d. Plačiau / E-TAR
 

Pakeistos Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos pildymo taisyklės


2018 m. spalio 11 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-79, kuriuo pakeitė Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 formos užpildymo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. VA-1 (toliau – Taisyklės). Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. spalio 12 d. Plačiau / IBA
 

Keitėsi užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą ir išregistravimo iš jo taisyklės


2018 m. spalio 15 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-82, kuriuo pakeitė Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. VA-52 (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d. Plačiau / IBA
 


KITI MOKESČIAI


Dėl akcizais apmokestinamų prekių, gabenamų su SAAD, perkrovimo


2018 m. rugsėjo 28 d. VMI išplatino savo 2018 m. rugsėjo 27 d. pranešimą Nr. (18.2-31-2E)RM-33783 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių, gabenamų su SAAD, perkrovimo“, kuriuo paaiškina dėl akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, perkrovimo. Plačiau / IBA
 

Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių pakeitimo


2018 m. spalio 5 d. VMI išplatino savo 2018 m. spalio 4 d. pranešimą Nr. (32.42-31-1E)RM-34308 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo informuoja apie Žemės mokesčio administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) atnaujinimą ir išskiria pagrindinius pakeitimus. VMI primena, kad pakeitimai taikomi apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų žemės mokestį. Plačiau / IBA
 


RENGINIAI BUHALTERIUI


Buhalterio darbą keičiančių teisės aktų taikymas nuo 2019-01-01: darbo užmokesčio perskaičiavimas, sutarčių keitimas ir pajamų apmokestinimas
 

Įmonių finansinė atskaitomybė 2018–2019 m.: mokesčių reforma, deklaravimas ir finansinių ataskaitų rengimo praktika
Akcija!

 

GPAIS praktinis naudojimas ir pakuočių apskaitos pertvarka
 

Lektoriai: A. Kapitanovas,
M. Mikalopas

Lektorius: A. Kapitanovas

Lektorė: N. Kobzevienė


DARBO SANTYKIAI

Pakeista leidimų laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo tvarka


2018 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras priėmė įsakymą Nr. 1V-705, kuriuo pakeitė Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-329 (toliau – Aprašas). Aprašo pakeitimai įsigaliojo 2018 m. rugsėjo 28 d. Plačiau / E-TAR
 


ĮMONIŲ VEIKLA

Dėl patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjo veiklos


2018 m. spalio 5 d. VMI išplatino savo 2018 m. spalio 3 d. raštą Nr. (32.44-31-3E)-RM-34227 „Dėl patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjo veiklos“, kuriuo informuoja apie Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimus, įsigaliosiančius 2018 m. lapkričio 1 d. Plačiau / IBA
 


TEISMŲ PRAKTIKA

Mokestinės nepriemokos išdėstymas dalimis


Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašė panaikinti Mokesčių administratoriaus sprendimą ir įpareigoti išdėstyti pareiškėjo turimą nepriemoką bei leisti ją sumokėti dalimis pareiškėjo prašyme nurodyta tvarka. Skundžiamu sprendimu atsakovas nusprendė neišdėstyti pareiškėjo mokestinės nepriemokos. Plačiau
 INSTITUCIJŲ PRANEŠIMAI

VMI


VMI: nuo šiol vieši turto duomenys – kaip ant delno Plačiau
7 tūkst. individualią veiklą vykdančių gyventojų pamiršo pateikti GPM313 deklaraciją Plačiau

 

FINANSŲ MINISTERIJA


Sausio–rugsėjo mėnesių valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos 7,2 proc. didesnės nei praėjusių metų tą patį laikotarpį Plačiau
Lietuvoje bus daugiau verslo finansavimo alternatyvų Plačiau
Baigtas 2007–2013 m. ES investicijų finansavimo laikotarpio įgyvendinimas Plačiau
Vyriausybė pritarė ataskaitų rinkiniams Plačiau

 

SODRA


„Sodra“ jau perskaičiavo pensijas, o laiškai senjorams dar keliauja Plačiau
Savarankiškai dirbantiems sumokėti įmokas „Sodra“ suteikė dar mėnesį Plačiau
„Sodros“ kalendorius: pensijų ir išmokų mokėjimas spalį Plačiau

 


SPAUDA

 

 

 

 

1. Planas, kaip pasiruošti mokesčių reformai
2. VMI nesulaukia gyventojų deklaracijų su išmokėtomis nuomos pajamomis
3. Pensijų kaupimo sistemos reforma: keturios geros žinios dirbantiesiems

 

1. Vyriausybė pritarė MMA ir PSDF didinimui, pertekliniam „Sodros“ biudžeto projektui
2. 8 nuomonės apie kaupimą pensijai: kuo rizikuojame ir ko galime tikėtis
3. Vyriausybė pritarė vaiko pinigų didinimui iki 50 eurų

 

1. „Swedbank“ ir SEB bankų ekspertai apie valstybės biudžeto projektą: reikėtų siekti didesnio pertekliaus
2. Ar verta ruoštis naujai krizei? Ekonomikos perkaitimo ženklų dar nėra, bet ji pamažu šyla
3. Europos centrinis bankas: lietuviai norėtų dažniau atsiskaityti kortele, bet negali

 

1. Pelno mokesčio šiemet surenkama mažiau, nei planuota
2. Oficialu: nuo kitų metų – daliai gyventojų didesni atlyginimai
3. Ekspertai: didesnė minimalioji alga padidins perkamąją galią, tačiau kils kainos

 
 
 
 

PRAKTINIAM DARBUI

Darbo užmokesčio apmokestinimas nuo 2019-01-01 pagal planuojamą patvirtinti MMA


Nuo 2019 m. planuojama, kad perskaičiuota minimalioji mėnesinė alga bus 555 €. Pagal parengtus įstatymų projektus sudarėme darbo užmokesčio skaičiavimo lentelę, taikomą 2019 m. Plačiau
 

Naujausi IBA klausimai–atsakymai


1. Įmonė turi laikinų sunkumų dėl apyvartinių lėšų ir norėtų kreiptis dėl mokesčių sumokėjimo atidėjimo. Ar apyvartinių lėšų trūkumas yra pakankamas pagrindas dėl mokesčių sumokėjimo atidėjimo? Plačiau
2. Gyventojas vykdo maisto pristatymo paslaugas. Jis įregistravo šios rūšies individualią veiklą ir registracijos dieną pradėjo vykdyti veiklą. Ar gyventojas nieko nepažeidė? Gal veiklą galima buvo pradėti vykdyti tik praėjus kuriam laikotarpiui po registracijos? Plačiau
3. 2015 m. vasario mėn. gyventojas sudarė lizingo sutartį dėl automobilio įsigijimo. Paskutinę įmoką gyventojas sumokėjo 2017 m. sausio mėn. 2018 m. liepos mėn. gyventojas šį automobilį pardavė. Ar reikės jam mokėti gyventojų pajamų mokestį? Plačiau
4. AB sumokėjo už pagrindinių akcininkų, kurie gyvena Suomijoje, bilietus į Lietuvą ir apgyvendinimą Lietuvoje. Akcininkai atvyksta į bendrovės veiklos jubiliejaus šventę. Ar nuo šių dovanų akcininkams reikia apskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį?
Plačiau
5. Kilus gaisrui kasos aparato techninis pasas sudegė. Ar privaloma apie tai informuoti ir kokia tvarka?
Plačiau

 

Elektroninis deklaravimas

VMI:


FR0617K – Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaita (atnaujinta 2018-10-04)
KIT708 – Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracija (atnaujinta 2018-10-08)
Visos VMI formos

 SODRA:

„Sodros“ formos ir šablonai

 STD:

Statistikos departamento ataskaitų formų puslapisIŠMOK PATS

MS Word pamokėlė Nr. 23 „MS Word kombinacijos“


Pristatome MS Word videopamokėlę su lektoriumi Juliumi Lipavičiumi. Jei turite pasiūlymų, pageidavimų ar pastebėjimų, laukiame jų el. paštu redakcija@countline.lt. Plačiau


 


BUHALTERIO LAISVALAIKIS

Ar žinote, kad...
... Internetinės prekybos milžinė – kompanija „Amazon“ yra tokio dydžio, kad nauji darbuotojai priimami nuolat. Vis dėlto įmonė negali priimti bet ko – atranka privalo būti vykdoma, net jei tai pareikalauja nemažai laiko ir žmogiškųjų resursų. Įmonė bandė šį darbą palengvinti dirbtinio intelekto sistema, tačiau ši pasirodė esanti seksistiška.
„Amazon“ naują dirbtinio intelekto sistemą nusprendė išbandyti Škotijoje. Iš tiesų ji turėjo veikti gana paprastai. Algoritmas turėjo mokytis iš anksčiau priimtų ir atmestų kandidatų duomenų ir interpretuoti, kurie žmonės geriausiai tinka konkrečiam darbui. Paprastai tariant, sistema turėjo paimti 100 CV ir iš jų atrinkti 5 geriausius kandidatus, kuriuos „Amazon“ ir įdarbintų. Sistema buvo beveik tobula. Ji nebuvo per daug laisva – gana griežtai žiūrėjo į kandidatų asmenines savybes, patirtį, išsilavinimą. Tačiau jau po metų šios programos teko atsisakyti – dirbtinis intelektas nemėgo moterų. Aišku, algoritmas dėl to nekaltas – tiesiog „Amazon“ dirba daugiau vyrų nei moterų.
Sistema patikrino buvusių kandidatų duomenis ir nustatė, kad dauguma jų yra vyrai. Dirbtinis intelektas šį faktą interpretavo kaip kompanijos teikiamą pirmenybę vyrams, todėl automatiškai atmetė moterų kandidatūras. Iš karto buvo atmetami tie gyvenimo aprašymai, kuriuose buvo matomas išsilavinimas vien moterų universitetuose, žodžiai „mama“, „moteris“ ir pan. „Amazon“, žinoma, nenori pagarsėti kaip diskriminuojanti kompanija, todėl sistemos buvo atsisakyta.
Tai nėra pirmas toks keisto dirbtinio intelekto sistemos elgesio atvejis. Tokia sistema yra objektyvi ir naudoja tuos duomenis, kuriuos gauna. Tačiau ji nežino mūsų socialinių normų, vadovų nuomonės, įstatymų.

Pavyzdžiui, anksčiau panaši sistema buvo pasitelkta socialinėms rizikoms vertinti ir ji juodaodžius vertino kaip labiau linkusius nusikalsti – tiesiog taip interpretavo turimus statistinius duomenis. Rasistiškas tendencijas demonstravo ir socialiniuose tinkluose paleisti dirbtinio intelekto algoritmai. „Amazon“ bandė pataisyti savo algoritmą, tačiau jis vis tiek nenorėjo atrinkti moterų. Kita problema buvo tai, kad kartais algoritmas siūlė įdarbinti netinkamus kandidatus. Taip nutiko todėl, kad vienas savybes algoritmas vertino kaip svarbesnes nei kitas. Taigi, vieną svarbią gerąją savybę turintis kandidatas lenkė tuos, kurie turėjo kelias mažiau svarbias. „Amazon“ atsisakė tokių algoritmų įdarbinimo procese. Dabar šie darbai vykdomi daugiau mažiau tradiciniu būdu. „Amazon“ tvirtina, kad įvairovė darbo vietoje kompanijai yra labai svarbi.


 


Posakis
„Trise biure, vienas dirba – kas? Du tarnautojai ir ventiliatorius.“


Anekdotas
Gydytojas sako pacientui:
– Kažkodėl senokai jūsų nemačiau.
– Sirgau.

 

Visus šiame naujienlaiškyje paminėtus teisės aktus Jūs galite rasti
IBA.
IBA informacija prieinama tik registruotiems vartotojams.
Gerbiamas prenumeratoriau, Jūs gavote šį naujienlaiškį, nes jį esate užsiprenumeravęs kaip IBA vartotojas.