Žemės ūkio produkcijos pirkimo dokumentų rekvizitai

Žemės ūkio ministras 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-85 pakeitė Papildomų rekvizitų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitose faktūrose, sąskaitose faktūrose ir kituose žemės ūkio produkcijos pirkimo dokumentuose sąrašą, patvirtintą ankstesniu 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-80, jį išdėstydamas nauja redakcija. Šiuo sąrašu rekomenduojama vadovautis pirkėjams, išrašantiems žemės ūkio produkcijos gamintojams PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras ar kitus žemės ūkio produkcijos pirkimo dokumentus, ir, be teisės aktais nustatytų privalomų apskaitos dokumentams rekvizitų, nurodyti ir minėtame sąraše pateiktus rekvizitus. Šie rekvizitai skirstomi į bendruosius ir turinčius įtakos žemės ūkio produkcijos įskaitomajam svoriui ar kainai pagal atskiras produktų rūšis (pieną, gyvulius, grūdus, vaisius, uogas, cukrinius runkelius ir kt.). Bendrieji rekvizitai papildyti, be paso numerio, ir asmens tapatybės kortelės rekvizitais, juos numatant kaip alternatyvą. Atskirai produkcijai skirtuose rekvizituose atsisakyta nacionalinės valiutos minėjimo, litus visur pakeičiant eurais (už toną, kilogramą ar kitokį dydį).