Ženklų, patvirtinančių loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą, panaikinimas

VMI viršininkas 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. VA-5 netekusiu galios pripažino ankstesnį 2015 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. VA-84 „Dėl oficialiųjų žymėjimo ženklų, patvirtinančių loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą, privalomųjų formų patvirtinimo“. Šiuo įsakymu buvo patvirtintos oficialiųjų žymėjimo ženklų, patvirtinančių loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą, privalomosios formos.

Pastebėtina, kad 2015 m. gruodžio 23 d. Seimas priėmė Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XII-2243, kuriuo nuo 2016 m. sausio 1 d. neteko galios lošimų įrenginių ženklinimo specialiu ženklu tvarka: Lošimų priežiūros tarnyba suteiks galimybę VMI gauti lošimų veiklos leidimuose nurodytus duomenis, būtinus fiksuoto dydžio loterijų ir lošimų mokesčiui apskaičiuoti ir kontrolei vykdyti (lošimų organizatoriams nebereikės teikti prašymo formos FR0307 dėl ženklų išdavimo). Atitinkamai kilo poreikis panaikinti ir susijusio poįstatyminio teisės akto, kuris nustatė ženklų formas, nuostatas.

Plačiau apie Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimus galite skaityti čia.