Pakeistos Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų) teikimo automatų modelių sąrašo taisyklės

Papildyti Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodai

Naujos GPM lengvatos fiziniams asmenims nuo 2019 m.

Patvirtintas Dokumento, patvirtinančio pakankamas darbdavio metines pajamas, išdavimo tvarkos aprašas

Patvirtintos naujos redakcijos Dokumentų rengimo taisyklės