(32.44-31-3)-RM-4103 Dėl VMI prie FM viršininko 2016 m. liepos 29 d. Įsakymo Nr. VA-105 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Publikavimo data: 2018-02-10 Kategorija: Mokesčių administravimas, VMI komentarai